Uit de gang van zaken rond het Koetshuis is weer eens gebleken, hoe belangrijk de beschrijvingen
van de monumenten kunnen zijn. Nu bleek die onvoldoende om de panden te beschermen.
Het mag toch niet zo zijn dat in een koetshuis elementen als ruiven en voederbakken
mogen worden weggetimmerd of op een andere manier aan het oog mogen worden
onttrokken? Wij moeten hierover contact opnemen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.