Het is zaak bij de nieuwe bestemmingplannen goed te kijken of alle culturele waarden zijn
meegenomen. Dit moet gebeuren in samenspraak tussen de verschillende projectgroepen.
Het beoordelen van de bestemmingsplannen kost veel tijd.