Er is een brief uitgegaan over de plannen voor het Floraplein, waarin ervoor wordt gepleit de
noordwestelijke ronding af te maken nu daar de kans voor is. Zo kan Eindhoven hier een
aantrekkelijke entree krijgen. Besloten wordt de brief hierover ook aan de Raad sturen. Het is
zaak om op de meningsvormende vergadering hierover in te spreken.