Er is een verzoek ingediend om een lichtreclame te mogen aanbrengen aan de zijde van de Bilderdijklaan. De bestuursleden van
de Henri van Abbe Stichting hebben in meerderheid geen bezwaar tegen tijdelijke reclame-uitingen, indien die tenminste het monument niet beschadigen.