De Tivolikerk aan de Heezerweg in Stratum zal worden afgebroken. De toren wordt geïntegreerd in de nieuwbouwplannen. De keuze om de kerk af te breken heeft alles te maken met een mentaliteitskwestie en gevolgde procedures. Vergelijk bijvoorbeeld de Leonarduskerk in Helmond. Die heeft een nieuwe bestemming gekregen, terwijl het gebouw daarbij minimaal
werd beschadigd. De gemeente zou een onderzoek moeten instellen naar de stedenbouwkundige functie van kerkgebouwen en de invloed, die van de individuele kerken uitgaat. Bij veel gepresenteerde plannen worden geen alternatieven aangedragen, burgerparticipatie (meedenken over die eventuele alternatieven) wordt ons meestal ontnomen.