De vraagt rijst of de GMC inderdaad akkoord is gegaan met de plotseling in de pers verschenen zwarte aanbouw aan de Lichttoren. Besloten wordt het verslag op te vragen.