Het 18 Septemberplein is verder aangetast door het plotseling verschijnen van “de druppel”. Banieren mogen niet tegen het gebouw worden bevestigd, maar zo’n “druppel” recht voor het monument kan blijkbaar geen kwaad. Een en ander schijnt te zijn gebeurd op verzoek van Trudo.  De Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit schijnt geen bezwaar te hebben gehad. Wij worden hier zo langzamerhand moedeloos van.