Een van de vier laagbouwpandjes (eigendom van Herman van Herwaarden) is inmiddels gesloopt. Door een misverstand in de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit is nu toegestaan, dat de drie resterende pandjes (met uitzondering van de voorgevels) mogen worden uitgebreid en herbouwd. Het resultaat is weer, dat we hier een aantal antiek ogende geveltjes mogen bewonderen.