Basisschool “De Reiger” wordt uitgebreid met een deel nieuwbouw. De hoorzitting in verband met bezwaren tegen de bouwvergunning was druk bezocht. Daar bleek ook dat de gemeente zelf niet alle zaken goed had geregeld.