Over de nieuwe monumenten op het Wilhelminaplein wordt de vraag gesteld of die helemaal op de lijst staan of alleen de voorgevels. Het laatste zou wettelijk niet mogelijk zijn. Wel zou kunnen worden bepaald dat het deel achter de voorgevel van zo weinig waarde (meer) is, dat gemakkelijk een monumentenvergunning kan worden afgegeven.