De Dela is in principe enthousiast voor het idee van een columbarium in een kerk. Iets dergelijks blijkt in de Pieterskerk in Utrecht al te zijn gerealiseerd. De Paterskerk zal de komende vijf jaar nog door de binnenstadsparochie worden gebruikt. Daarna zal door het parochiebestuur worden bezien in hoeverre het haalbaar is de kerk nog langer open te houden.