De boerderij is slecht gerestaureerd; er is meer vernieuwd dan noodzakelijk was, onder meer aan het gebint. Waardevolle delen zijn zo verloren gegaan. Vernieuwen was blijkbaar goedkoper dan restaureren.