Op Eckart is een locale groep actief die erop toeziet dat er geen (al te grote) ongelukken gebeuren op het landgoed. Zij hebben onze steun gevraagd. De Henri van Abbestichting zal
hun verzoek (uit februari) beantwoorden.