De buurt is tegenstander van hoogbouw op de plaats van de huidige laagbouw, die wordt gesloopt. De Henri van Abbestichting heeft daartussen inmiddels een gebouw uit de Bossche School (arch. Fons Vermeulen?) ontdekt, dat ook op de slooplijst staat. Dat zal moeten worden voorgedragen voor de gemeentelijke lijst. Hij stelt voor allereerst met de directie te gaan praten over alternatieven voor de hoogbouw en daarbij ook te praten over het kasteel. Er bestaan o.m. plannen de ramen te vervangen. De Henri van Abbestichting heeft met de directie contact over de dakconstructie, die zij wil bekijken.
De EMC heeft eerder over Eckart gesproken, ook over de landschappelijke waarden van het terrein. Er bestaat een masterplan voor het gebied.