Wij dienen de plannen t.a.v. het Philipsgebouw heel kritisch te volgen. De voorzitter van de GMC was geen tegenstander van de huidige plannen, maar het is niet duidelijk hoe de andere leden er over dachten. Wij dienen de GMC te voeden met informatie. Welke informatie op onze website komt, hoeft de webmaster niet te bedenken; die dient zijn informatie te krijgen van de persvoorlichter. Binnen de stichting zijn er mensen die zich zorgen maken over de cynische manier waarop in Eindhoven met cultureel erfgoed wordt omgegaan. Enerzijds wordt er geroepen dat we zuinig moeten zijn op goede architectuur, anderzijds blijkt het zonder meer mogelijk de prachtige Bijenkorf te
gebruiken als steunpilaar voor de buurman, een portaal dat daar totaal niet past. We zien het ook bij de Lichttoren, die door Trudo compleet wordt ingepakt tussen opvallende, zwarte gebouwen die afbreuk doen aan het monument. We zien het nu ook weer bij het Philipsfabriekje, waarop een kolossale kubus wordt geplant, terwijl het nietige van dit gebouw juist zijn kracht is. Het is discutabel of het zin heeft hierover met de gemeente te praten. Wellicht moeten we anders gaan opereren als we iets willen redden: de beuk erin! Het lijkt verstandig Dirrix uit te nodigen om zijn plannen uiteen te komen zetten. Wat zijn zijn randvoorwaarden. Welke alternatieven heeft hij afgewezen voordat hij tot dit plan kwam?