Als bijzondere gast is vandaag architect Bert Dirrix uitgenodigd. Op verzoek van de NV Philips heeft hij een planconcept getekend voor verbouw en nieuwbouw van het Philipsfabriekje aan de Emmasingel. Dit is een Rijksmonument. Dirrix geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van het Philipsfabriekje en toont vervolgens tekeningen waarmee een beeld ontstaat van de mogelijkheden die hij op deze locatie ziet. De gegeven reacties van onze Stichting zijn zowel positief als negatief. Zo wordt betoogd, dat het “wereldconcern Philips” zou moeten streven naar een groots museum. Andere bestuursleden zijn van mening, dat de getoonde plannen “onder voorwaarden” acceptabel zijn. Er moet namelijk wel aandacht qua ontwerp besteed worden aan de ‘dialoog’ tussen de ‘blob’ op het 18 Septemberplein en deze ‘twist’, alsmede aan de ‘twist’ bovenop het bestaande monument.
Na korte discussie blijkt, dat de opdrachtgever bepaald heeft, dat het (vernieuwde) Philipsfabriekje een functie moet krijgen met een representatief karakter, dat als ontvangst- en promotiegebouw van de NV Philips moet dienen. Daarbij is slechts ruimte voor een beperkte museale functie. Hier mag dus geen vergelijking worden gemaakt met bijvoorbeeld het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.
De voorlopige plannen, die Dirrix enige tijd geleden ook aan de monumentencommissie van Eindhoven toonde, werden door die commissie als “een begaanbare weg” aangeduid. Afspraak: in een volgend stadium zal de HvAst. ook weer geïnformeerd worden door Bert Dirrix.