Jan Paulussen, voorzitter van het Philipsmuseum, legt uit dat het ontbreken van voldoende ruimte altijd als een belangrijk probleem is ervaren. Philips heeft uit eigen beweging voorgesteld het oude fabriekje te willen laten uitbreiden. Daardoor zou ook ruimte kunnen worden gecreëerd voor de Stichting Historische Philipsproducten, die thematische tentoonstellingen zou kunnen organiseren. Het depot zou echter moeten blijven, waar die nu is. Uiteraard is de Stichting erg content met de voorgenomen plannen en heeft veel vertrouwen in de toekomst. De 5.000 bezoekers, die het museum nu jaarlijks trekt, zouden er in de toekomst “stukken meer”  moeten worden. Promotie en concrete uitwerking kan pas ter hand worden genomen als de definitieve bouwplannen goedgekeurd zijn. Enkele leden zijn van oordeel dat NV Philips ‘als bedrijf met een globale ambities’ veel grootschaliger zou moeten aanpakken. De heer Paulissen ziet de vestiging van het Philipsmuseum op deze locatie in de vorm van een ´groeimodel´.