Het Philipsmuseum verhuist van Strijp naar de Emmasingel, maar heeft daar veel minder ruimte beschikbaar. Mogelijk wordt elders nog een ruimte ingericht. Let er op dat de maquette van de binnenstad niet verloren gaat!