Het maakt ons eigenlijk niet meer uit wie het pand zal bemachtigen, áls het maar verkócht wordt. Dan kan het worden opgeknapt, wat hard nodig is. Dat betreft dan voornamelijk het buitenaanzicht, want binnen is er niet veel meer over dat monumentale waarde heeft. Dossier ligt bij Cees Zeeuwen, jurist bij Grondzaken.