Het pand is gerestaureerd. Vergeleken bij de aanvankelijke plannen ziet het er goed uit. Tegen het pand wordt een lichtreclame aangebracht. Voorgesteld wordt te bewerken, dat per straatkant slechts één reclame mag worden aangebracht. Er moet tegen worden gewaakt dat de muur na enkele wisselingen van naam met gaten zal zijn doorboord. Er wordt nog een deur aangebracht aan de zijde van de Kleine Berg en mogelijk ook nog een aan de Keizersgracht. Deze laatste wordt dan weer teruggebracht op de plaats, waar ooit een toegangsdeur heeft gezeten.