De kap van De Bakkerij (nr. 95) zal met nieuwe houten balken worden geconstrueerd, omdat de oude balken toch blijken te zijn vernietigd. Het tevens vernielde 17e-eeuwse gespelderde plafond zal opnieuw worden geconstrueerd. Wat hiervan de meerwaarde is, vragen wij ons af. Het leed is immers geschied. De achtergevels van de nrs. 95 en 101-105 zullen in kruisverband worden gemetseld met oude stenen, afkomstig van een ander pand.