De trap zou volgens een zegsman van Van Ewijk niet te koop zijn aangeboden. Ook de lambrisering wordt gehandhaafd en zo nodig hersteld. Een van onze bestuursleden zal vragen of hij het pand eens van binnen mag zien.