Er zou door de studenten een nieuwe vergunning worden aangevraagd, waardoor de verleende van rechtswege verleende vergunning zijn rechtsgeldigheid zou verliezen. De Henri van Abbe Stichting zal met de studenten gaan overleggen over de vervolgstappen.