De architect wil afwijken van de goedgekeurde bouwplannen. Hij stelt voor om een “proefvenster” in de voorgevel aan te brengen. Wellicht volgen meer afwijkingen van de verleende bouwvergunning. Het is zaak attent te blijven.