De projectopdracht is teruggenomen. De plannen gaan voorlopig de la in, maar een sloopvergunning voor de zustersflat (v.d. Meulen) is niet ingetrokken en blijft dus geldig. We hebben zelfs gehoord dat men overweegt deze eerst te slopen en vervolgens af te wachten wat de nieuwe plannen zullen worden.