De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven probeert te reconstrueren hoe het besluit om de verpleegstersflat te slopen tot stand is gekomen en zal bekijken of de argumenten nog gelden. De Stichting heeft in het verleden een verzoek ingediend om de lucifersfabriek op de monumentenlijst te plaatsen. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft binnenkort een gesprek met een kleinzoon van Van der Meulen. Misschien kan hij iets bereiken.