Sandra Jansen-Poelman is projectleider voor de voortgang bij de ontwikkeling van het Van der Meulen-Ansemsterrein, maar het is onduidelijk wat haar bevoegdheden zijn. Aan ons is gevraagd mee te denken over de ontwikkelingen. De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal zich hiermee belasten en daarbij ook andere groepen (w.o. Monumenten) inschakelen.