Hoewel vooraf op basis van grondonderzoek en een proef-
opgraving al was aangetoond, dat nog restanten in de ondergrond zouden worden aangetroffen, zijn die restanten van de Woenselse Poort direct na de periode van archeologisch onderzoek volledig verwijderd. De gemeente zegt, dat de ingeslagen weg om financiële redenen persé moet worden gevolgd. De graafwerkzaamheden in verband met de aanleg van de fietsenkelder zijn nu in volle gang. De plaats van de opgegraven funderingen zal in de kelder op diverse plaatsen zichtbaar worden gemaakt. De Monumentencommissie heeft zich over de hele gang van zaken zeer negatief over uitgelaten. M. van Abbe heeft namens HvAst. een aanklacht op papier gezet die inmiddels in de krant is gepubliceerd. Het selectiebesluit op grond van archeologisch vooronderzoek is nog niet volledig uitgewerkt.