De restanten van de opgegraven poort zijn op een andere plek weer opgebouwd. De toegangen (frietbuilen) naar de fietsenkelder lekken. Verder is een van de twee ingangen afgesloten om de kou enigszins buiten te houden.