Er wordt in een projectgroep gesproken over de middeleeuwse funderingen in de tuin bij de Augustijnen. Die zouden door de gemeente kunnen worden omgetoverd tot een expositieruimte. De kelder zou vanaf de straat toegankelijk moeten zijn. Provinciaal pater P. Clement maakte deel uit van de groep, maar heeft zich teruggetrokken, omdat het anders straks voor de paters moeilijk wordt om tegen de plannen te protesteren. De funderingen liggen onder hun kloostertuin. Nico Arts zal in de nog niet onderzochte delen van de tuin een radaronderzoek laten verrichten naar de ligging van de daar nog aanwezige funderingen.