Er komt een overleg met de gemeente over subsidies en bijdragen. Ideeën: het op gang brengen van provinciale bouwactiviteiten, de opbrengsten van de plaatselijke toeristenbelasting voor een deel voor archeologie/musea bestemmen en aantrekken van enkele externe financiers. Verder moet nog aandacht besteed worden aan enkele juridische zaken: wordt de grond om Mariënhage verkocht, op erfpachtbasis gehuurd? Uitvoering kan op een goedkope manier door bv. Harrie Verhoeven uit Veldhoven met zijn Bouw- Educatiegroep in te schakelen.