De Augustijnen zijn in beroep gegaan tegen het besluit heel de ondergrond tot monument te verklaren. Zowel de kerk als het oude klooster (beide rijksmonument) zouden moeten worden gerestaureerd. De Augustijnen beschouwen dit als één project. De bouw van een crypte (onderaardse verbinding die naar de fundamenten van de kloostergang leidt) heeft onze voorkeur.