Nico Arts heeft de lang verwachte crypte gevonden. Die was inderdaad met zand gevuld. Stoffelijke resten waren blijkbaar al eerder verwijderd. Verder heeft hij een fragment ontdekt van een 15e-eeuwse doopvont. Een restant van een andere doopvont uit de kerk blijkt als plantenbak in gebruik te zijn bij de familie Hoppenbrouwers in Mierlo. Het plan voor een glazen plaat in het Catharinakerkplein
waardoor de ondergrond zichtbaar blijft is door de gemeente weer verlaten. D.S.O.B. heeft een plan voor een verhoogd en voor auto’s zeer onpraktisch plein. In verband met trouw- en begrafenisstoeten is het kerkbestuur hier verre van gelukkig mee, maar de gemeentelijke plannen schijnen vast te liggen.