Binnen de Van Abbestichting wordt gesproken over het idee voor een permanente expositie over de kerkelijke geschiedenis in de Catharinakerk. Daar kunnen dan zowel archeologische vondsten als kerkschatten worden getoond. Voor de expositie zou onder meer gebruik kunnen worden gemaakt van de nog aanwezige pastoriekelder. De pastorie werd gebouwd in 1905, maar de kelder is mogelijk deels van latere datum.
De gemeente heeft het plan het plein te verhogen, waardoor de trappen voor de kerk vervallen. Ook wil de gemeente de pastoriekelder verwijderen. Op het plein zou een kijksleuf moeten komen waardoor permanent archeologische resten zichtbaar zijn. Ook zouden met licht de omtrekken van de oude kerk in het plaveisel zichtbaar moeten worden gemaakt. Dit laatste idee is echter door de GMC afgekeurd. Tenslotte is er een plan voor een informatiebord.
Het kerkbestuur en de taxicentrale zijn niet bij het opstellen van het gemeentelijke plan betrokken. Beide zijn ongelukkig, omdat het kerkplein straks niet meer kan functioneren voor zijn eigenlijke doel: de vlotte aan- en afvoer van kerkgangers, vooral bij huwelijken en begrafenissen. De gemeente stelde aanvankelijk dat niets meer aan de gemaakte plannen kon worden veranderd. Er heeft achteraf echter toch een bespreking met de gemeente plaatsgevonden, waarbij de Van Abbestichting ook aanwezig was. De gemeente wil nu tot een compromis komen, omdat het werk voor 1 januari gereed zou moeten zijn i.v.m. een te verwerven subsidie van € 350.000,-.
De gemeente heeft eerder toezeggingen gedaan voor overleg waaraan zij zich niet heeft gehouden. Zij geeft dat toe en heeft daar haar excuses voor aangeboden. Maar dat lost niets op. De Van Abbestichting zal Krzeszewski laten weten dat zij zonodig de bestuursrechter zal inschakelen om de uitvoering van de plannen tegen te houden. Daarbij zal dan ook worden gevraagd om een zg. ‘voorlopig getuigenverhoor’.
Het kerkbestuur heeft duidelijke ideeën over haar wensen. Dat geldt ook voor de taxicentrale. Er moet een schets komen hoe het plein er uit zou moeten gaan zien om goed te kunnen functioneren. Er moet ook een plan van eisen voor het plein worden opgesteld.
De Van Abbestichting maakt een notitie over een mogelijk museum onder het Catharinaplein (incl. de pastoriekelder) en mogelijk ook onder de kerk. Dit is actueel nu de gemeentelijke plannen zijn veranderd.