Op het kerkplein komt voldoende manoeuvreerruimte voor auto’s. De pastoriekelder blijft bestaan, maar het dak wordt eraf gehaald omdat er 20 cm van de muren af moet en er worden gaten geboord in de vloer. De ruimte zal worden volgestort met zand. Volgens de gemeente blijft het toch mogelijk de kelder in de toekomst te gebruiken. Op het kerkplein komen kijksleuven, waardoor een deel van de opgegraven funderingen zichtbaar blijft. Als in de kerk vloerverwarming wordt aangelegd, krijgt Nico Arts gelegenheid enig onderzoek te doen. Het kerkbestuur wil een permanente tentoonstelling inrichten van archeologische vondsten en andere kostbaarheden.