Een deel van de restanten van de oude kerk zal zichtbaar blijven door enkele kijkspleten. DSOB werkt mee aan de conservering van de oude kelder, zodat die later nog kan worden gebruikt. Het schijnt niet nodig te zijn gaten te boren in de vloer. Het kerkbestuur beraadt zich nog over de technische, financiële en veiligheidsaspecten van het plan om in de kerk onder meer kunstschatten uit te stallen. Hierover wordt ook gesproken met andere instellingen.