Er zal een haalbaarheidsonderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid om in de St.-Catharinakerk een permanente expositie in te richten. Hierbij wordt gedacht aan zowel archeologische vondsten als kerkschatten. De gemeente levert misschien een projectleider. Van het kerkbestuur en ook van de Van Abbestichting wordt een inbreng verwacht.
Naar aanleiding van een vraag over de archeofagen op het Catharinaplein wordt geantwoord dat die zijn ontworpen door Jo Coenen. Het blijkt dat de muurresten niet integraal zijn opgenomen, maar dat daar stukken zijn uitgehakt om de boel passend te maken.