De projectgroep Catharinakerk praat over plannen voor een religieus museum. Er wordt op gewezen, dat als echt aan een museum wordt gedacht, er niet alleen moet worden gezorgd voor kwalitatief zeer goede stukken, maar ook aan zaken als klimatologische omstandigheden, verlichting, beveiliging enz. Het idee van de werkgroep om een expositie in te richten over de religieuze geschiedenis van Eindhoven, kan eenvoudiger te verwezenlijken zijn. De groep moet zich goed realiseren wat ze precies wil en wat de gevolgen daarvan zijn. Ook bij een eenvoudiger opzet is het van belang niet te licht te denken over de beveiliging. Op het ogenblik wordt een haalbaarheidonderzoek ingesteld. In principe zijn Museum Kempenland, de paters Augustijnen, Eikenburg en het Catharinagilde-Stad bereid mee te werken.