De veel besproken gedenksteen is in de Catharinakerk onthuld tijdens een plechtigheid die mede was georganiseerd door onze stichting.
De gemeente is niet in staat de Catharinakerk behoorlijk te onderhouden. Wij hebben daarom het voorstel gedaan een fonds te stichten waaruit een deel van het onderhoud betaald kan worden. Het lijkt verstandig niet zelf het wiel uit te vinden, maar contact op te nemen met de Rijksdienst om te horen hoe die tegenover dat idee staat.