De middenstanders op het plein hebben toestemming gekregen een pand te ontwikkelen op de kop van de Hermanus Boexstraat. Dat betekent dat de daar beoogde ‘drol’ niet kan worden gelegd en dat daarmee ook de
tweede aan de andere zijde van het plein onzeker wordt. Zoals het er nu uitziet, gaat de fietsenkelder wel door. Gedacht wordt ook aan het ‘Nijmeegse model’, gratis bewaakte fietsenstallingen.