Een commissie heeft een kennismakingsbezoek met wethouder Fiers afgelegd, dat een half uur langer heeft geduurd dan aanvankelijk was gepland. Het gesprek was vooral oriënterend. De fietsenkelder op het 18 Septemberplein is door het raadsbesluit onbespreekbaar. Er komen bomen op het plein, maar minder dan wij graag zouden zien. Er wordt bekeken hoe de bomen kunnen worden geplant.