De gemeenteraad wil het 18 septemberplein op de komende raadsvergadering agenderen. De voorzitter heeft naar aanleiding hiervan een brief gestuurd waarin hij onze visie verwoordt. Deze brief zal nog wat worden aangepast – o.m. ten aanzien van zijn opmerkingen over de beelden – en daarna door de vice-voorzitter worden getekend en verzonden. Naar aanleiding van de brief ontstaat er discussie. In feite had de raad geen grip op de ontwikkelingen, omdat Fuksas de vrije hand had gekregen. Dat had ze niet mogen doen. Wat is onze rol geweest bij de hele gang van zaken? Hebben wij fouten gemaakt? Wat is er met onze inspraak gebeurd?