We hebben een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot de gang van zaken bij de activiteiten op het 18 Septemberplein. Communicatie over een mondelinge toelichting op een hoorzitting was onduidelijk met als gevolg dat alleen het bouwconcern Heijmans is verschenen. Vervolgens is een ambtelijk antwoord gegeven aan de bezwaarmakers. Daarmee dekt de gemeente zich juridisch volledig in (geschreven door de adjunct-gemeentesecretaris?). Feitelijk hebben wij als bezwaarmaker wel gelijk, maar door gebruik (misbruik) te maken van een artikel 19-constructie hebben we geen poot om op te staan.