Op verzoek van de Stichting Wederopbouw wordt getracht na te gaan hoe de procedure is geweest rond het besluit om de verpleegstersflat te slopen. Inmiddels is correspondentie betreffende dit pand bij mevrouw Silverentand gehaald. Deze laat zien dat de sloopvergunning is afgegeven. Niet duidelijk is, hoe lang deze geldig blijft.