We hebben een aanvraag gedaan voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de Zustersflat aan de Vestdijk. Antwoord inmiddels ontvangen. Alleen het College kan nog panden aandragen als monument, derhalve zal niet aan ons verzoek worden voldaan. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is niet de afkorting “KA” vermeld. Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Schreurs toegezegd, dat de bestemming alsnog gewijzigd zal worden in “karakteristiek”, zodat het pand een zekere bescherming heeft en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zich over een eventuele sloop zal moeten uitspreken. De vermelding op de kaart kan niet meer worden aangepast om technische redenen. We zullen erop toezien, dat de status op papier zal worden aangepast.