De stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is in gesprek met de gemeente om enkele tientallen gebouwen aan te wijzen als belangrijk wederopbouw-
erfgoed dat op de monumentenlijst geplaatst moet worden. Zij zal adviseren om de Verpleegstersflat op die lijst te krijgen.