Gevraagd werd door de HvA of het wijkgebouw “De Ark” de moeite waard is om te worden beschermd. Dit gebouw stamt in opzet uit 1907, is uitgebreid in 1927 en verbouwd in de wederopbouwtijd (ca. 1960). Het gebouw op zich is niet erg bijzonder, maar vooral de bouwhoogte en de ruimte rond het gebouw in samenhang met de kerk en de oude pastorie
zijn bijzonder. Dit is een voorbeeld van een lokatie die op de cultuurhistorische waardenkaart moet staan. De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal dit verder uitwerken in het kader van het voorstel ‘referentiekader Openbare Ruimte’, dat besproken wordt met wethouder Fiers.