De ingediende plannen zijn van tafel. Nieuwe plannen zullen weer worden ingediend. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit houdt zich actief met de beoordeling van de plannen bezig. Daarin wordt meer samenhang met de overige bebouwing aan en op het plein geëist. Een kiosk zou weer terug moeten komen. De wijkvereniging Strijp binnen de Ring is ook intensief bezig met de herinrichting en de beoordeling van eventuele plannen.