Een aantal amendementen (afkomstig van de Henri van Abbestichting) is in de visie opgenomen. Gesprekken over de structuurvisie met de diverse raadsfracties zullen volgen.