Het besluit om het gebouw van de Rabobank te slopen lijkt onherroepelijk. De gang van zaken is verontrustend. Op deze manier is alle wederopbouwerfgoed dat niet op een lijst staat vogelvrij. Er gaat een brief naar B&W en Raad om onze zorg uit te spreken. De bank zegt nog geen plannen te hebben voor de nieuwbouw die begin volgend jaar zou moeten starten. Wij hebben contact met de bank en kunnen als een klankbordgroep wellicht enigszins sturen. Er zou een studie moeten komen naar het belang van de plek en de eisen die die stelt. Een werkgroep gaat dat samen met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed aanpakken.